Lex Maria - 2015.11.24

Komplikation i samband med gynekologisk operation

K 3627-2014
2015-11-24

En patient genomgick en planerad gynekologisk operation. Postoperativt var patienten trött och medtagen, men kunde skrivas hem efter tre dagar i klart förbättrat tillstånd. Sex dagar senare sökte patienten akut p.g.a. buksmärtor. CRP ("sänkan") var då förhöjd men patienten hade inga andra tecken på infektion. Ombads återkomma om besvären förvärrades, men kunde annars följa upp det förhöjda CRP-värdet på vårdcentralen. En vecka senare skrevs patienten in på sjukhuset efter att ha sökt akut vård för okontrollerbart urinläckage från vagina i samband med promenad. Skiktröntgen visade ett totalt hinder på vänster urinledare och ett kraftig vidgat njurbäcken. En nefrostomi (operativt anlagd urinavledning från njure med hjälp av kateter) anlades och urinläckaget avstannade. Magnetkameraundersökning visade en nästan tre cm lång defekt på vänster urinledare och man kunde ana en tunn fistel. Patienten vårdades på gynekologisk vårdavdelning under drygt en månad. Rekonstruktion med implantation av vänster uretär i urinblåsan utfördes fyra månader senare med gott resultat.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.