Lex Maria - 2015.11.16

Ordination cytostatikakur feldokumenterad

2015-11-16
K 178-2015

Patient med bröstcancer hade erhållit en första cytostatikabehandling med antikroppar (startdos). Patienten inkom för behandling nummer två, där dosen antikroppar ska ha reducerats. Av misstag fick patienten en startdos även vid behandling nummer två.
Antikropparna kan ge hjärtpåverkan, varvid patienten genomgick undersökning av hjärtat. Ingen påverkan på hjärtat kunde konstateras.

Händelsen kunde ha medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.