Lex Maria - 2015.11.05

Fall ledde till höftfraktur

K2729-2015

2015-11-05

Patient inkom till vårdavdelning på grund av yrsel, hade fallit i hemmet, hade en urinvägsinfektion samt var intorkad och förvirrad.
Då patienten stod utanför TV-rummet, utan rollator, tappade patienten balansen och föll på höger höft. Patienten fick hjälp tillbaka till sängen. Efter röntgen konstaterades en höftfraktur. Patienten flyttades dagen efter till annan avdelning för operation och rehabilitering.
Fallriskbedömning gjordes i samband med ankomstsamtalet. Risk för fall förelåg fortfarande. Aktivitetsplan Risk för fall startades med åtgärder.
Som åtgärdsförslag rekommenderades fortsatt följsamhet till Regionalt vårdprogram, Fallprevention samt upprepad information om aktivitetsplaner och hur dessa ska användas.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.