Lex Maria - 2015.10.30

Felaktigt givet läkemedel

K115-2013

2015-10-30

Patient med sänkt medvetande som inte kunde medverka under vårdtillfället. Patienten hade en infart (PEG) till magsäcken för nutrition och en annan infart (CVK) för flytande läkemedel och vätska. Patientansvarig sjuksköterska gav av misstag mediciner, tabletter som hade krossats, och som skulle ges i PEG i den andra infarten (CVK).

Det oavsiktliga felet orsakade patienten lätt förhöjd kroppstemperatur och förhöjda levervärden som normaliserades inom några dagar.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.