Lex Maria - 2015.09.17

Oväntat dödsfall i hemmet efter gynekologisk operation

2015-09-17

En kvinna genomgick en robotassisterad operation med borttagande av livmoder, äggledare och äggstockar pga. cancer i livmodern. Hon skrevs dagen efter operationen ut till hemmet. I slutanteckningen finns dokumenterat att ingreppet genomförts komplikationsfritt med ett postoperativt glatt förlopp. Dagen efter hemkomsten hade kontaktsjuksköterskan telefonkontakt med kvinnan för uppföljning. Hennes besvär uppfattades då som normala. Dag två följdes kvinnans status ånyo upp av kontaktsjuksköterskan. Hon fick rådet att ringa till vårdavdelningen för råd under helgen om tillståndet skulle försämras, alternativt uppsöka närmaste sjukhus då hon bodde långt bort. Kvinnan avled i hemmet två dagar senare. Den rättsmedicinska obduktionen konstaterade att en del av tarmen fanns inklämd i bukväggen. Den exakta dödsorsaken har inte kunnat fastställas men inklämningen har tveklöst bidragit till dödsfallet.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.