Lex Maria - 2015.09.08

Komplikation i samband med ryggkirurgi

2015-09-08

En patient med svår ryggsmärta, där magnetkameraundersökning visat diskbråck och trång ryggmärgskanal, opererades enligt vedertagen metod. Vid slutet av operationen fick patienten blodtrycksfall och hade svårt att hålla blodtrycket. Datortomografi genomfördes och påvisade blödning ifrån ett blodkärl varför det togs beslut om reoperation. Skadan, som uppstod under den första operationen, medförde ett bukingrepp, ökade smärtor och misstänkt infektion i efterförloppet samt försvårad mobilisering och fördröjd rehabilitering. Prognosen är god vad avser skadan.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.