Lex Maria - 2015.09.08

Omedelbart kejsarsnitt pga. avlossad moderkaka

2015-09-08

En omföderska med normal graviditet inkom med vattenavgång och värkar i graviditetsvecka 40+2. Intagnings-CTG (kontinuerlig grafisk registrering av fosterhjärtljud) registrerades i tio minuter och bedömdes i efterhand som avvikande. Kvinnan hade mycket ont under värkarna men inte mellan, ej heller någon blödning. Ett nytt CTG kopplades när kvinnan flyttats från intagningsrum till förlossningsrum, även detta var avvikande. 20 min senare tillkallades läkare pga. fosterbradykardi (låg hjärtfrekvens hos fostret). Beslut togs att avsluta förlossningen med omedelbart kejsarsnitt, vilket utfördes drygt 10 minuter senare. Man finner då en i princip helt avlossad moderkaka. Barnet är svårt medtaget och förs i respirator till neonatalavdelning för kylbehandling. Barnet har utvecklat en spastisk CP-skada med suspekt epilepsi.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.