Lex Maria - 2015.08.24

Sammanblandning av remisser vid screening

2015-08-24

Nyföddhetsscreeningen är rikstäckande och screenar nyfödda barn för 24 behandlingsbara sjukdomar. Vid ett positivt provsvar kastades slutsiffrorna i ett diarienummer om vilket medförde att sex friska barn felaktigt återkallades till barnklinik för provtagning, medan ett barn med medfödd sköldkörtelhormonbrist fick behandling knappt två dygn för sent. Förseningen hade inte någon medicinsk betydelse.

Händelsen medförde inte någon risk för allvarlig vårdskada, men har ändå anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.