Lex Maria - 2015.08.18

Avled till följd av självdestruktiv handling under vårdtiden

2015-08-18

Patient från annat län med kronisk somatisk sjukdom och smärtproblematik vårdades på grund av svåra ledbesvär och inställning av smärtbehandling . Patient hade sedan tidigare etablerad psykologkontakt på hemorten. Under vårdtiden på natten gjorde patienten en självdestruktiv handling, hittades livlös men återupplivades. Patienten flyttades till IVA men avled till följd av syrebristorsakade hjärnskador. En rättsmedicinsk obduktion av patienten gjordes som följd av en polisanmälan vilken dock avslutades utan misstanke om brott. Under vårdtiden framkom inget som tyder på självmordsbenägenhet och någon uppenbar orsak till händelsen har inte kunnat identifierats.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.