Lex Maria - 2015.09.08

Överstimulering med oxytocin under förlossning

2015-09-08

En förstföderska i graviditetsvecka 41+4 inkom till förlossningen pga. sammandragningar. Normalt öppningsskede men förlängt utdrivningsskede pga. värksvaghet, varför värkstimulerande dropp kopplades. När kvinnan varit fullvidgad i två timmar tillkallades läkare för diskussion om fortsatt handläggning. CTG (kontinuerlig grafisk registrering av fosterhjärtljud) som varit normalt hade övergått i en bild av överstimulering. Två och en halv timme senare var CTG patologiskt och läkare tillkallades. Skalpvensprov/laktat (mjölksyra) visade patologiskt värde och man tog beslut om att avsluta förlossningen med sugklocka. Ett försök till sugklocka avslutades med ett urakut kejsarsnitt. Barnet föddes i bilden av svår asfyxi och överfördes till neonatalavdelning. Hämtade sig snabbt och kunde skrivas ut till hemmet efter en vecka.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.