Lex Maria - 2015.08.04

Komplikationer i samband med ryggkirurgi

2015-08-04

En patient opererades p.g.a. diskbråck och förträngning av ryggmärgskanalen. Operationen försvårades p.g.a. trånga förhållanden i ryggmärgskanalen och patienten fick flera små rifter i den yttre ryggmärgshinnan. P.g.a. rifterna ordinerades strikt planläge. På uppvakningsavdelningen upplevde patienten att det hände något i samband med vändning. Blodvärdet sjönk under de första dagarna postoperativt. Dagen efter operationen hade patienten ökade neurologiska bortfallssymtom men förnyad undersökning eller åtgärd genomfördes först fem dygn efter operationen och man fann då ett blödningshematom (blodutgjutning) som utrymdes på operation. Patienten fick nervpåverkan såsom urininkontinens, avföringsinkontinens och nedsatt känsel i underlivet. Patienten överfördes till neurologisk klinik för vidare rehabilitering. Tillståndet har idag till viss del förbättrats.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.