Lex Maria - 2015.07.23

Fördröjd behandling

2015-07-23

En patient med leukemi överfördes för transplantation. Patienten antibiotikabehandlades men fick feber och röntgen visade på utbredda förändringar och hjärtekografi visade vätska i hjärtsäcken som ökade på sig vartefter. Beslut togs om att utföra tappning men avvakta till nästa dag. Under natten drabbades patienten av hjärtstillestånd och trots intensiv hjärtlungräddning gick patientens liv inte att rädda. Obduktion visade att en svampinfektion var spridd i kroppen.

Fördröjningen av Intensivvård och tappning av vätska i hjärtsäcken, bedömdes inte ha påverkat utgången för just denna patient, men rutiner för hjärtsäckstappning ses över.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.