Lex Maria - 2015.07.24

Överdosering av svampmedicin

2015-07-24

11-årig patient behandlades för svår svampinfektion. Två svampmediciner hade ordinerats. De två medicinernas dygnsdoser sammanblandades och patienten fick för hög dos . Överdoseringen upptäcktes efter 3 dygn. Patienten fick inga symtom av överdoseringen.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.