Lex Maria - 2015.07.16

Infarkt i lillhjärnan missades vid Datortomografiundersökning, patient avled

2015-07-16

Patient hittades medvetslös i hemmet, sannolikt efter alkoholförtäring.
Inkom med sjunkande blodtryck. Datortomografi av huvudet visade vid första
bedömning inget avvikande. Patienten vårdades i respirator utan att förbättras.
Efter knappt två dygn vid en andra granskning av datortomografin, noterades färska
infarkter i lillhjärna. Ny undersökning utfördes som visade infarkter med ökad svullnad
i lillhjärna, och patienten avled ett dygn senare till följd av infarkterna.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.