Lex Maria - 2015.07.23

Patienter förväxlade vid strålbehandling - missad ID-kontroll

2015-07-23

Två patienter väntades komma med transport till strålbehandling. Den första patienten anlände och behandlades med en plan för helhjärnebestrålning. Direkt efteråt upptäckte personalen att fel patient fått behandlingen. ID-kontroll hade inte utförts och av misstag fick patienten den andra patientens behandling. Aktuell patient erhöll även den planerade behandlingen.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.