Lex Maria - 2015.07.23

Barn avlider i ämnesomsättningssjukdom

2015-07-23

Patienten var ett några år gammalt barn med mycket svår ämnesomsättningssjukdom. Vårdades för besvärliga infektioner och rubbad balans i ämnesomsättningen. Patientens tillstånd förbättrades inte av insatt behandling. Beslut om dialys togs, men inläggning av dialyskateter fördröjdes. När patienten kom till operation fick patienten cirkulationsstillestånd som inte kunde hävas och patienten avled .

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.