Lex Maria - 2015.07.15

Skada höger fot vid förflyttning från toastol till säng

2015-07-15

En multisjuk person vårdades för stroke med högersidig svaghet och afasi. Patienten mobiliserades och tränades under ledning av sjukgymnast och omvårdnadspersonal men erhöll också behandling för samtidiga kroniska sjukdomar så som diabetes, njursvikt, högt blodtryck, hjärtsjukdom och lungsjukdom. En morgon förflyttades patienten med toastol från toalett till säng men i samband med denna förflyttning vek sig höger fot och patienten fick ont varvid läkare tillkallades. Läkaren konstaterade ömhet och frakturmisstanke varför röntgen genomfördes som visade ett litet stabilt fragment i mellanfoten. Ortoped bedömde detta och ordinerade elastisk linda utan uppföljning och patienten mobiliserades planenligt och ny ortopedbedömning gjordes, som konstaterade ett bra förlopp utan någon indikation att operera. Stadiga skor ordinerades men inga restriktioner med avseende på frakturen. Patienten skrevs senare ut till ett korttidsboende.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.