Lex Maria - 2015.07.06

Svårigheter i samband med överföring till rätt vårdnivå

2015-07-06

En multisjuk äldre patient överfördes till geriatrisk klinik för mobilisering efter en tjocktarmsoperation. I samband med hemgången togs nya blodprover, vilka visade sig vara avvikande. Patienten kontaktades direkt och återkom till avdelningen samma dag. Vid återkomsten mådde patienten sämre än vid utskrivningen och försämrades därefter snabbt. Kontakt togs med kirurgläkare, röntgenläkare och MIG-team (mobila intensivvårdsgruppen) för att optimera patientens behandling samt överföring till rätt vårdnivå. Det dröjde dock innan patienten kunde flyttas över till intensivvården. Patienten avled trots maximala insatser på intensivvårdsavdelningen.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.