Lex Maria - 2015.07.02

För tidigt avslutad remiss

2015-07-02

Patient född 1919 genomgick canceroperation i november 2013. En reoperation utfördes efter 9 dagar och samtidigt sändes remiss för ställningstagande till strålbehandling. Remissen besvarades samma dag med informationen att patienten skulle kallas. Remissen avslutades men patienten blev inte kallad. 8 månader senare får patienten återfall i sin cancer och opererades. Därefter erhöll patienten strålbehandling. Patienten har därefter följts upp enligt gällande rutin.

Händelsen som kunnat medföra allvarlig vårdskada har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.