Lex Maria - 2015.06.15

Akut leversvikt med efterföljande levertransplantation

2015-06-15

En patient insjuknade i lunginflammation och behandlades med penicillin i gängse dosering. Förbättrades, men hade kvarstående besvär med obehag i bröstet och hosta. Erhöll förlängd antibiotikabehandling med T. Avelox 400 mg. Fem dagar senare sökte patienten för buksmärtor, illamående/kräkning samt mörk urin. Lungröntgen u.a. Ultraljud kunde inte genomföras förrän tidigast på kvällen. Det bedömdes inte nödvändigt med inläggning om uppföljning kunde ske morgonen därpå. Medicineringen med T. Avelox utsattes då man misstänkte att denna kunde vara orsak till patientens leverpåverkan. Då patienten uteblev från planerat återbesök dagen därpå tog ansvarig läkare kontakt telefonledes, Patienten mådde då dåligt och fick hjälp med beställning av ambulans. Inkom akut till sjukhuset med tecken på akut leversvikt och lades in på intensivvårdsavdelning för vård. Levertransplantation genomfördes en vecka senare.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.