Lex Maria - 2015.06.15

Försenat provsvar vid metastas av malignt melanom

2015-06-15

Ett hudprov inkom till Klinisk patologi/cytologi och preliminärbesvarades fem veckor senare. Kompletterande infärgningar beställdes men fördröjdes då laboratoriet initialt inte kunde återfinna provet. När provet återfanns slutbesvarades det (sju veckor efter att preliminärsvar lämnats) och en minimal metastas av malignt melanom i en av 11 lymfkörtlar kunde rapporteras. Patientens diagnos blev kraftigt försenad, vilket lett till att adekvat behandling ej kunnat sättas in i tid.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.