Lex Maria - 2015.06.08

Hittad på golvet

K1550-2015
2015-06-08

En patient inkom för mobilisering, vårdplanering och ställningstagande till minnesutredning, efter fall i hemmet. Vid inkomsten till avdelningen gjordes en fallriskbedömning och en aktivitetsplan för fallrisk upprättades.

Patienten hittades på golvet nattetid, hade troligtvis ramlat, men uppgift fanns också på att patienten själv lagt sig på golvet. Patienten beskrevs "går snett" i journalanteckning och klagade på smärta över knä vilket rapporterades till ansvarig läkare. En röntgen genomfördes på vänster höft, knä och fotled samt bäcken och den visade en fraktur i foten. Remiss skrevs till ortopeden för bedömning. Efter besök på ortopedmottagningen gipsades fot och underben.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.