Lex Maria - 2015.05.27

Dement patient avviker från mottagning

2015-05-27

Patient med framskriden demenssjukdom (Alzheimer) var på sjukhuset för infektionsutredning. Patienten konstaterades vara förvirrad, ha benägenhet att avvika samt falla och placerades därför på brits i anslutning till anmälningsdisk på mottagningen, för att personal skulle kunna ha uppsikt. Trots detta noterades patienten försvunnen vid 18:30-tiden. Letande på mottagningen och hela sjukhuset var resultatlöst. Polis kontaktades för att leta utomhus. Patienten stod inte att finna.

Nästa dags förmiddag återfanns patienten på en av innergårdarna utomhus, ordentligt nedkyld. Patienten var då inte kontaktbar och fördes i ambulans till medicinakuten. Patienten fick ett hjärtstillestånd som dock kunde hävas med HLR. Därefter vårdades patienten på intensivvårdsavdelning för uppvärmning och fortsatt antibiotikabehandling. Efter 18 dagar kunde patienten skrivas ut till sitt vanliga boende.

Händelsen som medfört allvarlig vårdskada, har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.