Lex Maria - 2015.05.11

Mandräng blev kvar vid nefrostomibyte

2015-05-11

Vid ett planerat nefrostomibyte togs den gamla katetern bort och med hjälp av ledare lades en ny kateter in i samma kanal. Mandrängen på den nya katetern glömdes bort och blev kvar, detta gav ett försämrat avflöde. Patienten drabbades av njurbäckeninflammation och smärta och behövde behandling med antibiotika.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.