Lex Maria - 2015.05.04

Patient med multipla revbensfrakturer

2015-05-04

Patienten inkom till akutmottagningen efter fall i trappa, lades in på vårdavdelning för behandling av sina skador och smärtlindring. Röntgen genomfördes under natten och visade skador i bröstkorgen som behövde åtgärdas med dränage. Efter att patienten erhållit sitt dränage ökade smärtorna. Läkarbeslut togs om att smärtlindring skulle ges via en kateter epiduralt, kopplad till smärtpump. Denna kateterinläggning gjordes på operationsavdelning. 20 minuter efter en testdos av läkemedlet fick patienten blodtrycksfall. Situationen kunde dock stabiliseras.

Åter på vårdavdelning var patienten orolig och hade ont. På eftermiddagen fann sjuksköterska patienten okontaktbar och utan smärtreaktioner. Akutröntgen genomfördes. Patienten fick då ett hjärtstopp som kunde hävas. Patienten avled dock efter två veckors intensivvård, i sviterna efter hjärtstoppet.

Händelsen som medfört allvarlig vårdskada har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.