Lex Maria - 2015.04.23

Suicidförsök på avdelning

2015-04-23

Patienten inkom med buksmärtor, uppgav vid mottagandet att hon mådde psykiskt dåligt och att hon vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med psykiatrin. Under vårdtiden på akuten tilltog patientens ångest och hon berättade om sina suicidtankar och att hon tidigare försökt ta sitt liv. Tillkallad psykiatrikonsults bedömning var att patienten inte var i behov av vak eller tvångsvård.

Jourläkaren ansåg dock att patienten skulle kvarstanna för observation och flyttades ut i korridor för kontinuerlig tillsyn. Trots att personal passerade regelbundet och tittade till patienten hittades hon med en sladd till ringsignal runt halsen i avsikt att ta sitt liv.

Rapporten visar på de svårigheter som uppstår när en patient inte till fullo uppfyller kraven på psykiatrisk tvångsvård.

Den beskrivna händelsen hade kunnat orsaka allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.