Lex Maria - 2015.04.21

Transport av palliativ patient

2015-04-21

Multisjuk patient lades in på vårdavdelning efter att allmäntillståndet blivit försämrat. Efter en veckas vårdtid bedömdes att patienten var i behov av palliativ vård och närstående informerades om detta. Patienten transporterades i en samtransbuss, sittande i rullstol, till en palliativ enhet eftersom bedömning gjorts att patienten skulle kunna klara av en kortare transport sittande i rullstol. Det fanns inte liggande transport att tillgå under den dagen. Dagen efter transporten anges att patienten avlidit på den palliativa enheten dit patienten skickades.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.