Lex Maria - 2015.04.08

Utdraget vårdförlopp med fördröjd operation

2015-04-08

Patient med plötsligt insättande buksmärtor med strålning utåt ryggen som sökte akut. En datortomografi beställdes med frågeställningen malignitet. Undersökningen genomfördes dock inte akut med den aktuella frågeställningen, så patienten fick återvända hem. Remiss skrevs till vårdcentral för ställningstagande till koloskopi. Patienten återkom dock dagen efter, på kvällen med tilltagande buksmärtor, men på grund av hög belastning på akutmottagningen blev inte patienten bedömd förrän på morgonen dagen efter. En akut datortomografiunderökning beställdes och genomfördes senare under förmiddagen. Patienten blev därefter anmäld till operation på grund av blindtarmsinflammation men på grund av många akuta operationer blev inte operationen gjord förrän senare på kvällen. Då hade blindtarmen brustit.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.