Lex Maria - 2015.03.20

Fem gånger för hög dos K-vitamin till nyfödd

2015-03-20

En kvinna förlöstes utan komplikationer. Efter förlossningen gavs injektion 0,5 ml Konakion (K-vitamin) till det nyfödda barnet istället för den rekommenderade dosen 0,1 ml, dvs en fem gånger för hög dos. Misstaget upptäcktes direkt av barnmorskan som informerade barnläkaren och föräldrarna om vad som skett. Barnläkaren kontaktade Giftinformationscentralen och fick lugnande besked. Mor och barn skrevs ut till hemmet efter två dygn, båda i gott skick.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.