Lex Maria - 2015.03.13

Insulinpump som gav för höga doser insulin

2015-03-13

En förälder till ett barn med typ 1 diabetes upptäcker att den insulinpump barnet behandlas med har det sista dygnet givit för höga doser insulin. Både skolpersonal och föräldrar hade konstaterat att barnet haft lågt blodsocker.
Familjen kontaktar sjukhuset och får rådet att koppla ur pumpen och fortsätta med sprutor tills diabetesmottagningen öppnar. Familjen får ett akutbesök där det konstateras att insulinpumpen gav för höga insulindoser.
Detta har inte haft andra följder än behov av insulinpennor som har varit smärtsamma och besvärliga för flickan.
Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicinska produkter är upprättad med kopia till tillverkaren, läkemedelsverket och IVO.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.