Lex Maria - 2015.02.25

Överdosering av morfin

2015-02-25

Flicka med leukemi drabbades av svåra smärtor från bukspottskörteln efter en cellgiftsbehandling. Läkare ordinerade morfin av styrkan 10 mg/ml 2-5 ml vb istället för planerade 1 mg/ml 2-5 ml vb. Sköterskan noterade att dosen var hög men eftersom patienten hade cancer och svåra smärtor så gav hon enligt ordination morfin 10 mg/ml 2 ml dvs 20 mg.

Dosen blev således 4 gånger högre än planerade max vb dosen.

Flickan blev bra smärtlindrad, fick lite klåda men i övrigt inga komplikationer.