Lex Maria - 2015.02.02

Oväntat dödsfall efter kirurgi

2015-02-02

Patient med flera kroniska sjukdomar, sökte Karolinska Solna på grund av buksmärta höger sida. På grund av platsbrist flyttades patienten till Karolinska Huddinge, med misstanke om blindtarmsinflammation, patienten opererades samma dag. Patienten skrevs hem utan uppföljning, återkom dock relativt snart med bukhinneinflammation och blodförgiftning. Patienten opererades igen och en stor del av tjocktarmen togs bort, patienten fick en stomi. Vid operationen fann operatören en tumör i tjocktarmen. Patienten skrevs ut till hemmet trots provsvar som visade ett högt njurfunktionsvärde och avled i hemmet nio dagar efter utskrivning.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.