Lex Maria - 2015.07.03

Stråldos riktades fel vid behandling

2015-07-03

Vid strålbehandling riktades stråldosen i fel riktning varför patienten fick en extra behandling för att komma upp i planerad dos på rätt ställe. Patienten drabbades inte av några biverkningar och uppföljning av patientens sjukdom sker regelbundet.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria