Lex Maria - 2015.12.01

Fallolycka på avdelning

K 1890-2015
2015-12-01

Patienten hittades liggande på golvet bredvid sin säng. Enligt rumsgranne hade patienten försökt att självständigt stiga upp ur sängen. Patienten hade ont från vänster höft varvid läkare kontaktades och skulle komma till avdelningen senare för att undersöka patienten. Personal erhöll muntlig ordination på smärtlindrande läkemedel. Jourläkare kom inte till avdelningen som utlovats och läkarundersökning utfördes först 6 timmar efter fallet. Röntgen, som genomfördes samma eftermiddag påvisade fraktur i vänster höft. Patienten opererades dagen efter, drygt 11 timmar efter fallet. Därefter sjukhusvårdades patienten nästan två månader för infektion i tidigare protesopererad höger höft.

Händelseanalys har utförts.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria