Lex Maria - 2014.12.03

Tarmundersökning utfördes inte trots nytillkomna symtom vilket ledde till fördröjd cancerdiagnos

2014.12.03.

Patient med inflammatorisk tarmsjukdom sedan 15 år som gått på regelbundna kontroller på Karolinska men som efter en period av relativ symtomfrihet fick förnyade tarmbesvär under hösten 2012. Vid återbesök på Karolinska 2012 gjordes, trots nytillkomna symtom, ingen tarmundersökning. Patienten uppmanades att ta kontakt med Karolinska om behov uppstod.

Vid återbesök drygt sex månader senare, på grund av ytterligare förvärrade besvär, utfördes en tarmundersökning och då upptäcktes att patienten hade en lokalt avancerad ändtarmscancer. Patienten fick strålbehandling och efter det genomfördes operation hösten 2013 med avlägsnande av ändtarm och permanent stomi.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.