Lex Maria - 2014.10.27

Fördröjd diagnos av malignt melanom/förväxling av prover

2014.10.27

En patient opererade bort ett nevus (födelsemärke), där PAD (Patologisk Anatomisk Diagnos) visade godartat nevus. P.g.a. stark misstanke om malignt melanom togs en ny biopsi (vävnadsprov). P.g.a. förväxling med en annan patients prov gav svaret först ytlig dermatit (hudinflammation), men eftergranskning av såväl den nya biopsin som tidigare borttaget nevus visade malignt melanom. P.g.a. det inträffade har diagnos och behandling fördröjts.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.