Lex Maria - 2014.09.15

Oväntat dödsfall efter neurokirurgisk operation

2014.09.15.

Patient med hypofystumör där operation utfördes komplikationsfritt. Patienten utvecklade postoperativt tilltagande förvirring och försämrat allmäntillstånd. Datortomografi utfördes fem dagar efter operationen och visade hjärnsvullnad och ökad ventrikelvidd varför ett ventrikeldränage opererades in. Samma dag togs en bit av skallbenet bort men patienten avled trots detta följande dag.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.