Lex Maria - 2014.09.12

Fördröjning av diagnos angående recidiv av cancer

2014.09.12.

Tre månader efter operation av livmoderhalscancer konstaterades att patienten hade en förändring i slidtoppen som bedömdes vara en läkningspolyp. Provtagning kunde inte genomföras vid undersökningstillfället. Recidiv av cancer i slidtoppen konstaterades två månader senare i samband med planerat mottagningsbesök.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.