Lex Maria - 2014.09.16

Uppföljning av livmoderhalscancer uteblev

2014.09.16

Under 2007 opererades patienten för livmoderhalscancer och skulle kontrolleras enligt vårdprogram de första fem åren efter operationen. Under två år kallades patienten till regelbundna kontroller men föll därefter ur kontrollprogrammet eftersom journal inte dikterades efter senaste läkarbesöket. Vid kontroll i november 2013 var patienten utan tecken till recidiv.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.