Lex Maria - 2014.08.27

Fallolycka med fatal utgång

2014.08.27.

Patienten, en man född 1921, inkom till akutmottagningen på grund av hematuri (blod i urinen), remitterad från äldreboendet. Hög belastning på mottagningen gjorde att patienten fick vänta flera timmar innan han fick träffa läkare och han blev liggande på en brits hela natten.

Patienten hade svårigheter att redogöra för sig på grund av demens men visste att han var på sjukhuset. Under natten hade patienten flera gånger försökt att stiga upp för att gå omkring på mottagningen. Han placerades då så att samtlig personal skulle kunna ha honom under uppsikt. Trots detta, föll han i ett obevakat ögonblick och ådrog sig en höftfraktur. Patienten opererades men fick hjärtstillestånd efter ett dygn och avled.

Händelsen, som medfört allvarlig vårdskada, har anmälts till IVO enligt lex Maria.