Lex Maria - 2014.08.15

Fördröjd operation orsakade vårdskada

2014.08.15.

Patient inkom till akuten med misstanke om inflammation i blindtarmen och anmäldes för operation. På grund av brist på operationsresurser så flyttades patienten från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge till Karolinska Universitetssjukhuset Solna där ytterligare fördröjning skedde med nästan ett dygn innan patienten kunde opereras.

I samband med operationen fann man att blindtarmen hade spruckit. Patienten behandlades med antibiotika innan och efter operationen.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.