Lex Maria - 2014.08.11

Överdosering av paracetamol på grund av bristande medicinteknisk utrustning

2014.08.11.

Den cirka sju månader gamla flickan erhöll 50 mg för hög dos av Perfalgan (paracetamol) på grund av att infusionspumpen inte larmade vid uppnådd ordinerad mängd av läkemedlet. Inga negativa konsekvenser har identifierats för barnet.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria. Anmälan har gjorts till tillverkaren av infusionspumpen samt till Läkemedelsverket. Vidare har utredning gjorts av sjukhusets Medicintekniska sektion avseende infusionspumpens uteblivna larmfunktion.