Lex Maria - 2014.08.11

Intravenös infusion hamnade subkutant

2014.08.11

Den sju månader gamla flickan fick intravenös infusion, som gick utanför blodkärlet och orsakade hudnekros vilket ledde till behov av hudtransplantation.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.