Lex Maria - 2014.08.11

Fördröjning av planerad operation ledde till allvarlig vårdskada

2014.08.11

Den planerade operationen avseende växande ovarialcysta fördröjdes i fyra månader. Vid operationen upptäcktes högersidig ovarialtumör med utbredda metastaser.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.