Lex Maria - 2014.08.11

Sterilisering förhindrade inte graviditet

2014.08.11

I samband med planerat kejsarsnitt gjordes en sterilisering på patientens begäran men trots steriliseringen blev patienten åter gravid. Av den interna utredningen framgår att det finns en viss risk för graviditet även efter sterilisering och risken ökar om ingreppet genomförts i samband med graviditet.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.