Lex Maria - 2014.06.26

Överdosering av inhalation Adrenalin till barn

2014.06.26

Överdosering av inhalation Adrenalin till barn. En två veckor gammal pojke erhöll av misstag 10 gånger för hög dos av inhalation Adrenalin vid två tillfällen. Inga negativa konsekvenser har identifierats för barnet.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.