Lex Maria - 2014.06.24

Överdosering av Waran till barn

2014.06.24

En cirka fem månader gammal pojke erhöll 5 gånger för hög dos av Waran (blodförtunnande läkemedel) i samband med överföring från vårdavdelning till barnintensivvårdsavdelningen.Waranbehandlingen följdes med blodprov (INR) som följande morgon visade onormalt höga värden. Åtgärder vidtogs varvid INR återställdes till terapeutisk nivå utan att pojken kom till skada.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.