Lex Maria - 2014.06.24

Bländarfel gav patient för hög dos

2014.06.24

Patienten, en 76-årig man, strålbehandlades för lungtumör. I samband med ett av stråltillfällena fick patienten en något förhöjd stråldos i förhållande till planen för behandling av tumören. Den förhöjda stråldosen berodde på ett tekniskt fel, orsakat av att en bländare blivit felinställd vid senaste service. Detta bedöms inte ha påverkat patientens behandling eller hälsa på något negativt sätt.

Händelsen, som kunnat medföra allvarlig vårdskada, har anmälts till IVO enligt lex Maria.