Lex Maria - 2014.06.17

Överdosering av paracetamol till barn

2014.06.17

En cirka två månader gammal pojke vårdades på barnintensiven efter bukoperation. Barnet erhöll av misstag tio gånger för hög dos av paracetamol. Behandling mot paracetamol-intoxikation utfördes. Koncentrationsnivåer av paracetamol i blodet var inte förhöjda men förhöjda levervärden noterades vilket även kunde bero på bukoperationen. Feldoseringen orsakade inga skador på barnet.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria