Lex Maria - 2014.03.11

Fallskada vid Geriatriska kliniken

2014.03.11

I september 2013 kom den 87-åriga patienten från infektionskliniken till geriatriska kliniken för fortsatt vård och mobilisering. Vid ankomstsamtalet framkom att patienten hade ökad fallrisk. Dagen efter inkomsten ramlade patienten och ådrog sig en vänstersidig collumfraktur som opererades samma dag.

I samband med den postoperativa mobiliseringen hade patienten smärta i höger höft. Röntgen visade subtrochantär femurfraktur på höger sida som opererades.

Patienten mobiliserades successivt och skrevs därefter ut till hemmet.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria.